Project Description

Jelena Lončar

Rođena 1985. godine u Šapcu. U Beograd dolazi da studira i upisuje Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, gde je diplomirala na smeru za kondicionog trenera.
Ima dugogodišne iskustvo kako u rekreativnom tako i u vrhunskom sportu.
Kao veoma ambiciozna i uporna devojka nije se zadržala samo na tome, pa ubrzo zatim upisuje i master studije na odseku Kondicija, a pored svega toga uspeva da drži korektivnu gimnastiku za decu uzrasta od 3 do 14-est godina.
Takođe, ima završene master studije Fakulteta za projektni i inovacioni menadžent.