Project Description

Miloš Marjanović

Rođen 19.02.1978. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu, višu školu strukovnih studija na Sportskoj akademiji, smer atletika i fizička priprema.

Više godina provedenih u sportu krunisao je otvaranjem sportskog kluba i prodavnicom sportske opreme i dodataka u ishrani sportista.

Svoje teoretsko i praktično znanje u fizičkoj pripremi sportista, a ulogu trenera u svom klubu rezultiralo je osvajanjem više medalja na državnim prvenstvima u disciplinama snage.

U poslednje vreme, kao trener mladih sportista, takođe postiže zapažene rezultate u različitim sportovima (rvanje, fudbal, tenis, hokej…), naravno neke rezultate tek očekuje u budućnosti.

U želji da konstantno usavršava svoje znanje u radu sa sportistima i posebnim naglskom u radu sa mlađim kategorijama prisustvuje redovno seminarima koje organizuje kineziološki fakultet u Zagrebu, kao i seminarima saveza za fitness i rekreaciju Srbije na Kopaoniku.

Upisom na Specijalističke studije na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu, dodatno bi želeo uveća svoje znanje i stručnost.